Έξυπνη χρηματοδότηση για το Airbnb σας με το Πλάνο Δόσεων Κωτσόβολος

Έξυπνη χρηματοδότηση για το Airbnb σας με το Πλάνο Δόσεων Κωτσόβολος!

Για τον καλύτερο προγραμματισμό των εξόδων σας, οι δόσεις παραμένουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια του σχήματος αποπληρωμής.

Εδώ δε χρειάζεται να δεσμεύετε τη ρευστότητά σας, με αγορές από 10€/μήνα.

Με το Πλάνο Δόσεων Κωτσόβολος χρηματοδοτούμε την αναβάθμιση του Airbnb σας. Ελάτε να επιλέξουμε μαζί τη χρηματοδότηση που σας ταιριάζει, σχεδιάζοντας το κατάλληλο σχήμα αποπληρωμής.

Ποια είναι η διαδικασία του Πλάνου Δόσεων Κωτσόβολος

1. Επιλέξτε τα είδη που επιθυμείτε σε ένα από τα 93 καταστήματα Κωτσόβολος, στο www.kotsovolos.gr ή στο 2102899999
2. Επιλέξτε ως τρόπο πληρωμής το Πλάνο Δόσεων της Κωτσόβολος
3. Αποπληρώστε τις δόσεις σας στη δική σας τράπεζα, μέσω web banking ή σε οποιοδήποτε κατάστημα Κωτσόβολος