Αρχική σελίδα Δείτε τα καταστήματά μας Σημεία Τεχνικής Υποστήριξης Επικοινωνήστε Μαζί μας
 
Εγκατάσταση & Αποκατάσταση Λογισμικού
Σε λειτουργία από την πρώτη στιγμή και για πάντα!

Σας εξασφαλίζουμε την υπεύθυνη και σίγουρη
εγκατάσταση του λογισμικού.
Εγγυόμαστε την ομαλή λειτουργία του υπολογιστή σας.
Απολαμβάνετε τον υπολογιστή σας στο μέγιστο και
αξιοποιείτε το χρόνο σας με πιο δημιουργικό τρόπο.

Για να πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες, θα πρέπει:
• O υπολογιστής σας να διαθέτει αυθεντικό CD των Windows και
Product Key Number.
• O υπολογιστής σας να συνοδεύεται από τους οδηγούς και τα προγράμματα που απαιτούνται για τη λειτουργία των μερών του ή το αντίστοιχο Recovery CD.
• Πριν από την παράδοση του υπολογιστή σας, να έχει πραγματοποιηθεί Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας. Οι υπηρεσίες «Εγκατάσταση Λογισμικού» και «Αποκατάσταση Λογισμικού» δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν απώλειες δεδομένων.

Με την υπηρεσία «Εγκατάσταση Λογισμικού» σάς παρέχουμε:
* H υπηρεσία αφορά την εγκατάσταση ενός λειτουργικού προγράμματος. Για εγκατάσταση περισσότερων του ενός λειτουργικών προγραμμάτων θα πρέπει να αγοραστεί εκ νέου η υπηρεσία.
 
Με την υπηρεσία «Αποκατάσταση Λογισμικού» σάς παρέχουμε:
Η υπηρεσία αφορά την αποκατάσταση ενός λειτουργικού προγράμματος. Για αποκατάσταση περισσότερων του ενός λειτουργικών προγραμμάτων θα πρέπει να αγοραστεί εκ νέου η υπηρεσία.
Επιστροφή